logo
Кулинич

5.2.4. Pr-технології.

PR-технології, або технології для встановлення зв’язків з громадськістю, включають в себе елементи усіх видів масової комунікації, необхідні для до-сягнення як стратегічних, тактичних, так і технічних цілей спілкування з громадою з метою формування потрібної громадської думки стосовно пев-ної організації чи особи. Це можуть бути інформаційні кампанії, спеціальна подача новин через ЗМІ, особлива реклама і т. д. Через те й існують різні спеціалізації діяльності у сфері PR: менеджер PR, спічрайтер (хто пише про-мови, виступи), іміджмейкер, прес-секретар, менеджер новин, переговорник, рекламіст, фахівець зі слухів, кризовий менеджер тощо.

Особливого значення у PR-технологіях надають кампаніям у ЗМІ, зокре-ма їхньому плануванню.

Успіх комунікаційної кампанії залежить не від публіки, а від її плануваль-ників. Комунікаційна кампанія повинна відповідати таким умовам:

1) повідомлення, що буде поширюватися, має передбачати цілком реальні цілі, актуальні для масової аудиторії, інакше вона на нього не зреагує;

2) необхідно підтримувати міжособистісне спілкування в умовах масово-го з приводу поширеної інформації;

3) планувальники повинні ділити масову аудиторію на різні цільові гру-пи, оскільки масова аудиторія соціально, демографічно й психологічно неоднорідна.

Вважається, що інформаційно-комунікаційна кампанія має три етапи: планування, проведення та аналіз результатів (оцінювання) (про це пише, зо-крема: Почепцов Г. Г. Теория коммуникации.— М.: “Рефл-бук”; К.: “Вак-лер”, 2003. С. 153).

Технологічні завдання в PR-технологіях такі: коригування поведінки, ло-біювання інтересів, формування та корекція іміджу тощо. Кожне з завдань породжує свої технології, наприклад іміджеві. Тобто можна говорити про існування технологічних вимог до розробки, проектування та впровадження іміджу, заходів з формування іміджу (церемонії відкриття, презентації, кон-ференції, виставки тощо).