logo
PR-кампанія

2.1 Визначення проблеми

Без чіткого визначення проблеми, що стоїть перед субєктом, він ніколи не прийде до вірного рішення. Щоб чіткіше її собі усвідомити, варто задатися наступними питаннями:

· У чому джерело проблеми?

· З роботою якого підрозділу кампанії вона повязана?

· Коли це явище стає проблемою?

· Хто залучений в це?

· Чому це є турботою організації та її публіки?

Всі зібрані факти поділяються на два типи: внутрішні і зовнішні. Внутрішні факти: описи програм, продуктів, статут, історія організації, біографії основних керівників, опис того, як організація в даний момент справляється з ситуацією і т. д. Зовнішні факти: вирізки з газет і журналів про організацію та проблеми; контент-аналіз преси, результати опитувань громадської думки, списки і основна інформація про тих, хто поділяє турботи організації, списки і основна інформація про тих, хто виступає проти організації з даного питання і т. д. Все це дає можливість зрозуміти її силу, слабкість, визначити її можливості, загрози.

2.2 Планування і програмування

PR іноді визначають як стратегічну комунікацію, оскільки вона виконує довготривалі цілі. Планування - це завжди складний процес, на який постійно не вистачає часу. Нас завжди більше хвилюють сьогоднішні проблеми. Але все одно виграє той, хто сам визначає свою стратегію, а не рухається за течією. Фахівці з ПР допоможуть своїй організації, якщо вміють забезпечити їй наступні інформаційні пріоритети:

· Аналіз зміни в громадській думці і поведінці публіки і основних дійових осі

· Створення основного джерела інформації про організацію.

· Передача інформації для внутрішнього вживання.

· Координація діяльності, що впливає на відносини організації з публікою.

В цілому цей етап повинен дати відповіді на такі питання:

1. Мета програми (до чого саме ми прагнемо)

2. Цільова аудиторія (кого саме слід охопити своїм впливом);

3. Вимоги (чого саме слід досягти за кожним з типів аудиторії).

Таке планування необхідно для того, щоб за допомогою зміни в громадській думці досягти зміни в поведінці.

На етапі планування готується концепція PR-кампанії, визначаються методика та перелік першочергових акцій, формується покроковий робочий план здійснення проекту.

Прямим шляхом до успіху є покрокове планування. Попередньо сформулювавши мету кампанії і встановивши аудиторію, потрібно починати детальне планування дій.

В ході планування складається план заходів. Заходи розписуються по датам, визначається кількість учасників, причому необхідно скоординувати дії між усіма учасниками PR-кампанії, призначивши відповідальних по кожному етапу та пункту плану:

1) визначення та пошук фінансових ресурсів;

2) організація зустрічей з населенням (лекції, концерти, свята і т п)

3) підготовка публікацій у друкованих ЗМІ;

4) проведення передач на електронних ЗМІ;

5) організація громадських слухань;

6) проведення пікетів, демонстрацій, звернень в некомерційні організації;

7) організація збору підписів під зверненнями;

8) інформаційна підтримка про хід кампанії в ЗМІ, в тому числі зарубіжних і міжнародних;

9) написання запитів і відкритих листів;

10) слухання в місцевих і державних законодавчих органах, у міжурядових та інших міжнародних організаціях. [3]

Тепер перейдемо безпосередньо до того, що саме відбувається на кожному етапі проведення PR-кампанії