logo
PR-кампанія

1. Визначення проблеми

2. Планування і програмування

3. Дія та комунікація

4. Оцінка програми

При організації PR-кампанії необхідно ретельно продумати всі її етапи, так, щоб кожен етап відповідав поставленій меті. Для цього потрібно визначити ті завдання, які повинна вирішити PR-кампанія. Робиться повний аналіз поточної ситуації, вивчається історія для більш повного розуміння необхідності тих чи інших PR-заходів. Під час організації PR-кампанії потрібно безперервно проводити моніторинг громадської думки для більш повного розуміння якості процесу, що проходить.