logo
PR-кампанія

1. Поняття PR-кампанії

PR-кампанія - це ряд заходів, що проводяться для здійснення важливого суспільно-політичного чи соціального завдання, які націлені на вдосконалення іміджу (репутації) субєкта звязків з громадськістю та підтримання гармонійних відносин з громадськістю.

PR-кампанія передбачає цільове використання комплексу засобів, рекламних матеріалів, форм і методів впливу на громадську думку з метою популяризації іміджу, підтримки репутації, створення пабліситі (популярності, публічності) компанії та її керівників, особливо першої особи.

PR-кампанія відрізняється від рекламної кампанії тим, що забезпечує майбутній ринок, створює передумови для прийняття споживачем позитивного рішення на користь ідеї, товарів та послуг тієї чи іншої компанії, фірми, корпорації. На відміну від товарної реклами, спрямованої на формування попиту на ринку, основна мета PR-кампанії -- створити позитивну громадську думку, керувати нею.

PR-кампанії обєднують багато складових (акції, свята, круглі столи, конкурси), будучи дуже дієвим способом просування конкретного іміджу або ідеї.

pr реклама комунікація імідж