logo
PR професійних спортивних клубів

2.3 Технології PR професійних спортивних клубів

Розмаїття PR-технологій дає можливість фахівцям обирати найефективніші способи впливу на громадськість. В даному розділі ми ознайомимося з основними з PR-технологій, що широко використовуються в сучасному спортивному маркетингу.

В умовах конкурентної ринкової економіки набуває гостроти питання іміджу організації. На даний час стає реальною необхідність виділитися із сукупності подібних організацій, стати відомим, покращити репутацію. Власники різноманітних організацій намагаються привернути до себе увагу конкретних цільових груп: інвесторів, акціонерів, партнерів, споживачів та інших життєво важливих груп суспільства.

Імідж - це враження, яке фірма справляє на навколишніх людей , яке фіксується в їх свідомості у вигляді більш-менш розгорнутих емоційно забарвлених думок або суджень про неї [34].

Сильний імідж -- необхідна умова для досягнення фірмою стійкого та довготривалого ділового успіху [35]. В сучасній системі ринкових відносин життя фірми визначається не тільки тим, що та як вона робить, але й тим, що про неї думають інші люди. Саме тому створенню певного образу організації приділяється особлива увага. Адже уявлення про організацію, яке мають споживачі, багато в чому визначає її конкурентоспроможність [9, 109].

Імідж організації поділяється на внутрішній та зовнішній. Під внутрішнім іміджем розуміють уявлення персоналу про свою організацію.

Розглянемо складові іміджу спортивної організації.

1. Управлінський та фінансовий імідж. Такий імідж варто розробляти та підтримувати, орієнтуючись на інвесторів, як на цільову групу. Тобто від того, як організація буде позиціонувати себе та які перспективи буде проявляти залежить те, чи вкладуть в неї свої кошти заможні інвестори.