logo
PR професійних спортивних клубів

Вступ

Актуальність теми дослідження. В наш час, коли пропозиція перевищує попит і громадськість має право обирати якими товарами та послугами користуватися, зростає значення звязків з громадськістю як окремого інституту прийняття управлінських рішень. Наразі успішні власники як комерційних, так і не комерційних структур все більше приділяють уваги звязкам з громадськістю, адже розуміють всю важливість двосторонньої комунікації з основними цільовими аудиторіями своєї організації.

Розвиток професійного спорту як обєкту підприємницької діяльності є прогнозованою реальністю, враховуючи загальні тенденції розвитку країни. Мета, яку реалізують професійні спортивні клуби, визначає форму підприємницької діяльності: спортивно-комерційну (комерційно-спортивну). Головною тенденцією сучасного розвитку професійного спорту є переважання комерційно-спортивної форми підприємницької діяльності. Це обумовлює виникнення та подальший розвиток спортивного менеджменту, маркетингу та, зокрема, і сфери звязків з громадськістю в спортивній галузі.

PR професійних спортивних клубів має дуальний характер. По-перше PR сприяє залученню інвестицій та отримання прибутку, що надає можливість розвитку професійного спорту. По-друге, PR спортивних закладів, засобами численних соціальних акцій, пропагує здоровий спосіб життя, що позитивно впливає на продуктивність праці та зменшує рівень смертності. Поруч з отриманням прибутку, спортивні клуби надають можливість майбутнім та дійсним спортсменам продемонструвати свої навички та довести на рівні Європи та світу, що Україна має потужний спортивний потенціал. Також, залучення молоді до здорового способу життя має позитивний вплив на здоровя нації в цілому.

Здійснення роботи PR-служб відбувається засобами застосування різноманітних технологій з метою формування певного іміджу спортивного клубу, його підтримки та щоденної праці над його вдосконаленням. На даний момент, окрім класичних методів впливу на аудиторію, потрібно також приділяти належну увагу новітнім формам маркетингових комунікацій.

Тож, розвиток звязків з громадськістю в сфері професійного спорту підштовхує до більш детального вивчення дієвих PR-технологій та специфіки PR-діяльності. Зрештою, робота PR-служб спрямована не лише на отримання прибутку, а й на пропаганду здорового способу життя, а це, в свою чергу, сприяє оздоровленню нації та її культурному розвитку.

Обєкт дослідження. Діяльність професійних спортивних клубів як комерційної та соціально-важливої організації.

Предмет дослідження. Особливості використання PR-технологій в роботі професійних спортивних клубів.

Мета дослідження. Визначити особливості PR-діяльності в спортивній сфері та проаналізувати її на прикладах футбольного клубу «Шахтар». Виходячи з поставленої мети, сформульовані наступні завдання:

Ш Визначити основні історичні особливості розвитку професійних спортивних клубів в Україні;

Ш Охарактеризувати сучасний стан та перспективи розвитку діяльності професійних спортивних клубів в Україні;

Ш Дослідити особливості Public Relations в роботі професійних спортивних клубів;

Ш Проаналізувати основні PR-технології, які застосовуються спортивними клубами;

Ш Дослідити основні засоби PR, що використовуються в роботі футбольного клубу «Шахтар».

На жаль, науковий доробок у дослідженні PR сфери спорту невеликий та потребує систематизації та доопрацювання. Існує певна кількість наукових статей та підручників з заявленої тематики, авторами яких є Алтухов С., Галкін В., Жолдак В., Імас Є., Кузін В., Кутепов М., Переверзін І., Почінкін А., Рабінер І., Явлєнін І., та інші. Переважна більшість науковців, які займаються дослідженнями в цій сфері відносяться до зарубіжної наукової школи, отже й специфіка українських PR в спортивній галузі є не розкритою. Тож, можна вважати тему спортивних звязків з громадськість недостатньо вивченою в науковому аспекті. Висвітлення особливостей PR-діяльності в спортивній галузі повинно бути більш ґрунтовним, адже український професійний спорт потребує високого рівня менеджменту.

Основні теоретичні положення даної дипломної роботи були представлені на науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів «Сучасні тенденції у рекламній та PR-індустрії»

Структура роботи. Дана робота складається зі вступу, трьох розділів та висновку. В першому розділі висвітлюються історичні та теоретичні особливості функціонування спортивної галузі в Україні, а саме досліджується історія виникнення та розвиток професійного спорту. В другому розділі висвітлюється особливість PR-діяльності в спортивній сфері, а саме її роль, та аналізується використання PR-технологій, які застосовуються для професійних спортивних клубів. В третьому розділі, на прикладі футбольного клубу «Шахтар», досліджуються особливості PR-діяльності в професійних спортивних клубах України. Загальний обсяг роботи складає 63 сторінки.

Кваліфікаційна робота може бути корисною для спеціалістів із PR в соціокультурній та бізнесовій сфері, керівників та власників професійних спортивних клубів, а також для студентів, які вивчають або цікавляться особливостями PR-діяльності в спортивній галузі.