logo
Public Relations: світовий та український досвід

1.4 Реклама в системі Public Relations

Реклама - це вид діяльності або вироблена в її результаті продукція, метою яких є реалізація збутових або інших задач промислових, сервісних підприємств і суспільних організацій шляхом розповсюдження оплаченої ними інформації, що сформувалася таким чином, щоб виявляти посилений вплив на масову або індивідуальну свідомість, викликаючи задану реакцію вибраної споживчої аудиторії.

Заходи з реклами і просування товарів повинні включати в себе декілька пунктів з наведених нижче:

1. Платна реклама: Радіо, Телебачення, Печатка (Газети, Журнали, Прайс-листи, «Жовті сторінки», Спеціалізовані довідники (регіональні, сезонні, Видання Торгових палат), Торгові або виробничі довідники, Візитки ваших продавців, Оголошення).

2. «Директ меіл»: Листи, Сповіщення, Листовки з інформацією розпродажів, Флаєри, Поштові картки, Брошури, Купони.

3. Public relations: Прес-реліз, Статті в газетах і журналах, Дні відкритих дверей, Ділові зустрічі, Інтервю, Спонсорство, Проведення семінарів, Членство в клубах і т.п.

4. Телемаркетинг: Телефонний маркетинг, Опитувальні листи.

5. Надання послуг: відповідь на кліентські скарги, спеціальні пропозиції.

6. Від продажу до продажу: Презентаційний матеріал, Особисті листи, Клієнтські пропозиції, Особистий тренінг продавців.

7. Промоушн: Надання знижок, Купони (знижки), «Три по ціні однієї».

8. Спеціальна реклама: Сірникові коробки, запальнички і т.п., Календарі, Записні книжки.

9. Рекламні споруди: Реклама на покажчиках, Інформаційні сторінки, Місця продажу, Оснащення і оформлення крамниць, Освітлення.

10. Інші види просування: Флаєри, Постери, Роздавальні матеріали, Повітряні кулі, «Розкладний-дісплей».

Канали розповсюдження інформації поділяються на канали особистої і неособистої комунікації

До каналів особистої комунікації відносяться особисті зустрічі, особисте листування, бесіди по телефону, спілкування з аудиторією по телебаченню і радіо. Вони дозволяють здійснювати зворотний звязок і дадуть можливість для особистого звернення, наприклад, керівника. Особливо великої ваги цей канал має в застосуванні до категорій товарів високої вартості, міри відповідальності (наприклад літак для президента), а також де має місце підвищений ризик.

Для успішного функціонування цього каналу фірма повинна вжити ряд кроків:

Виявити впливових осіб і сконцентрувати свою увагу на них;

Створити, так званих, лідерів думки постачивши їхнім товаром по пільговій ціні;

Вступити в контакт з місцевими впливовими фігурами, наприклад керівниками навчальних центрів, суспільних організацій, спортивних клубів і т.п.

Використати впливових осіб в рекомендаційно-свідковій рекламі.

Канали особистої комунікації, часто є більш ефективна ніж масова.

До каналів неособистої комунікації відносяться засоби розповсюдження інформації без присутності особистого контакту і зворотного звязку. До них відносяться засоби масової інформації і засоби виборчого впливу. Перші розраховані на більші невиборчі аудиторії, другі, відповідно, на спеціалізовані аудиторії. Масова комунікація впливає на особисті відношення і поведінки, стимулює особисту комунікацію. Це досягається за рахунок того, що первісно звернення несуть лідери думок що належать до первинної аудиторії, з чою думкою призвичаїлися вважатися.

Рекламу можна використати як для створення довгочасного стійкого образу товару, так і для стимулювання швидкого збуту. Вона є ефективним засобом широкого географічного охоплення населення, при цьому перевагою реклами є те, що в розрахунку на один рекламний контакт потрібні невеликі витрати.

Деякі риси реклами:

Суспільний характер. Оскільки рекламне звернення одержує відразу безліч людей покупець знає, що мотив, яким він керується є законним і узвичаєним.

Спроможність до оповіщування. Крупномасштабна реклама, що проводиться продавцем є свідоцтвом його успіху і популярності і величини. Вона дасть можливість покупцю оцінювати і порівнювати звернення різних конкурентів.

Експресивність. За допомогою правильного використання кольору, звуку, типографського шрифту реклама дасть можливість помітного і яскравого подання про фірму і її товари. Хоча інколи, за броскістю, втрачається основна суть звернення.

Обезособленість. Реклама не є настільки же особистим актом як безпосереднє спілкування з продавцем. Аудиторія не зазнає відповідальності за необхідність реагувати або відповісти. Реклама - це монолог з аудиторіею.

Перед рекламою, як вже говорилася раніше, можуть бути поставлені безліч конкретних задач в області комунікації і збуту, в залежності від того для чого вона передвизначена: інформувати, оповіщувати або нагадувати.

Інформативна реклама. Оповіщування ринку про новинку або про нові можливі застосування вже існуючого товару. Окрім цього інформація про зміну ціни, про нові послуги, що виявляються, розсіювання сумнівів і побоювань споживача, формування образу фірми.

Цей вид реклами, в основному має перевагу при демонстрації товару на ринку, коли потрібне створити його первинний образ.

Сповіщальна реклама. Формує перевагу до марки, прагне переключити з марки конкурентів на свою. Змінює сприймання споживачем властивостей товару, прагне змусити його вчинити покупку не відкладаючи або прийняти комівояжера.

Сповіщальна реклама набуває особливої значимості на етапі зростання, коли постає задача формування виборчого попиту. Вона прагне затвердити переваги однієї марки за рахунок конкретного порівняння її з іншими марками даного товарного класу.

Що нагадує реклама. Нагадує споживачам про те, що товар може бути їм корисний в найближчому майбутньому, інформує про те, де його можна придбати, утримує товари в памяті в періоди міжсезоння.

Цей різновид реклами надзвичайний важливий на етапі зрілості для того щоб споживач не забув про товар.

Вибір правильного поєднання засобів просування і реклами вимагає наявності професійних навиків. Для проведення цієї роботи краще всього скористуватися послугами рекламного агентства.