Маркетингове управління підприємством

курсовая работа

4.6 Діяльність "Public relations"

Піар - особливий вид діяльності, спрямований на формування громадської думки з широкого спектра питань. Це систематична діяльність компанії, що спрямована на зміну переконань, ставлення, думок та поведінки різних цільових груп стосовно компанії, її продуктів, а також конкретних проблем, ідей та дій.

Основними видами залучення громадськості є:

Ш церемонії відкриття;

Ш прийоми;

Ш відвідування;

Ш презентації;

Ш конференції;

Ш дні відкритих дверей;

Ш круглі столи;

Ш виставки.

Таблиця 3.9 Заходи PR магазину "Техно Electronics"

Заходи PR

Методи PR

Бюджет PR, тис. грн

1

2

3

4

1

Презентація нової моделі холодильників.

1) створення відео ролика

2) підготовка презентаційного пакета про відомості товару: його назва, особливості та ціна

15,12

2

Виставка холодильників різних виробників

1) розповсюджуваний матеріал, що включає в себе основні відомості про товар кожного виробника: назва, головні особливості, ціна

2)проведення промо-акцій

8

3

Спонсорська підтримка дитячих будинків, будинків пристарілих

1) розповсюджуваний матеріал, що включає в себе основні відомості про магазин: назва, контактна інформація, конкурентні переваги

2) допомоги дитячим будинкам у вигляді іграшок та сучасної техніки

3) допомога будинкам пристарілих у вигляді побутової техніки

17,25

Загалом

40,37

Загальний бюджет на діяльність "Public relations" становить 40,37 тис. грн.

4.7 Маркетингові дослідження

Для визначення положення підприємства на ринку, підвищення якості послуг, формування цінової політики, необхідно провести ряд досліджень.

Основне призначення маркетингових досліджень - забезпечення маркетингового менеджера всією інформацією, необхідною йому для виконання своїх функціональних обовязків у процесі управління маркетингом, а саме: аналізу, розробки маркетингових стратегій, планування, контролю й регулювання маркетингової діяльності.

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці потреб, запитів і попиту споживачів, яка допомагає створенню програми їх задоволення, ідентифікації та визначення як проблем, так і можливостей фірми здійснити та оцінити свою маркетингову діяльність.

Мета маркетингових досліджень - виявлення можливостей фірми посісти конкурентні позиції на ринку, знизити ризик і ступінь невизначеності, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності.

Таблиця 3.10 Маркетингові дослідження

Тема

Мета

Бюджет, тис. грн

1

Проведення дослідження потреб споживачів

Провести опитування споживачів, з метою одержати інформацію про їх потреби і на основі цього розширяти ассортимент товарів

32,31

2

Проведення досліджень щодо аналізу конкурентів

Визначити переваги конкурентів, виробити крнкурентні переваги магазину "Техно Electronics"

37,22

3

Дослідження заходів, які цікаві цільовій аудиторії магазину "Техно Electronics"

Дізнатися які заходи варті уваги компанії, тобто спонсорство або благодійність.

11,21

Загалом

80,74

Загальний бюджет на маркетингові дослідження становить 80,74 тис. грн.

Делись добром ;)